Hoppa till innehållet

Årets Tillväxtföretag

Prissponsor: Handelsbanken

Jury

Ellinor Lundström, Handelsbanken Boden

Resten av juryn meddelas senare...

Om priset

Årets Tillväxtföretag tilldelas ett företag som vuxit över tid och drivs av en entreprenör som visar mod och framåtanda.

Syfte

Att lyfta fram ett företag som tack vare stark entreprenörsanda och stabil ekonomi visar hållbar tillväxt.

Kriterier

Vinnaren ska uppfylla nedanstående kriterier:

  • Ska ha sitt fasta driftställe inom Bodens kommun.
  • Ska vid nomineringstillfället sysselsätta motsvarande tio anställda alternativt helårskontrakterade.
  • Ska omsätta minst fem miljoner svenska kronor.
  • Ska ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar.
  • Ska under den senaste treårsperioden uppvisa en återkommande, årlig, omsättningsökning på minst tio procent per år (ej t.ex. 30 % över perioden), med ett positivt resultat vid senaste offentliggjorda bokslutet.
  • Ska ha en kundbas där ingen kund får stå för mer än 50 % av omsättningen för den senaste treårsperioden.
  • Ska ha en ägarbild där alla inblandade ses som goda förebilder.

Så utses vinnaren
Juryn nominerar tre kandidater och utser vinnaren bland de tre kandidaterna