Hoppa till innehållet

Årets Bodensare

Mellan 7 december och 17 december nominerade allmänheten sina kandidater. Där efter träffades juryn för att välja ut sina kandidater. Nedan hittar du de fem kandidater som juryn sedan har valt ut för omröstning. Röstningen stänger måndagen den 5 februari 2018.

 

Tommy Johansson

Tommy Johansson, musiker

Tommy Johansson har genom mångårigt slit uppfyllt sin barndomsdröm. Han ville bli rockstjärna och med målmedvetenhet och hårt jobb har han i dag en plats i världskända Sabaton. Han har sökt lyckan på andra platser men återvänder alltid till sin hemstad, och som den stolta bodensare han är ställer han gärna upp på evenemang i sin hemstad.

Let´s go Swedish, integration

VINNARE! Lina, Linda & Jessica,
Let´s go Swedish

Linda Olofsson, Lina Hällström och Jessica Bergman brinner för att hjälpa andra och har genom sitt engagemang bidragit till att hundratals asylsökande i Boden kommit in i samhället. Utöver sina ordinarie jobb driver de på sin fritid en språkutbildning som dessutom fungerar som en väsentlig, social samlingspunkt i vardagen.

Kenneth Harlin

Kenneth Harlin, idrott

”Kekke” tog över tränarrollen när läget för Boden Handboll var som allra mest utsatt, med nedflyttningsspöket hängande över sig. Med sitt smittande engagemang och gedigna kunnande var han i allra högsta grad delaktig i att laget klarade nytt kontrakt i högsta serien, och att det därmed skrevs norrbottnisk idrottshistoria.

Rikard Mattson

Rikard Mattsson, engagemang

Rikard Mattssons engagemang för Boden sträcker sig långt bortom yrkesrollen hos Företagarna. Han lever och andas Boden och tar alla chanser att marknadsföra stadens attraktionskraft. Han skriver krönikor om fördelarna och använder sina sociala kanaler till att marknadsföra såväl Bodens företagande som den lokala handeln och turismen.

Seija Fallemark, levande landsbygd

Seija Fallemark, levande landsbygd

Seija har genom sitt arbete med Rutt 616 visat vägen för en levande landsbygd. Genom sitt arbete över gränserna har hon inte bara visat att samarbete är grejen, utan även satt byarna på kartan, ökat intresset för turismen och förbättrat servicen. Hon brinner dessutom för det lokalproducerade, en viktig del i ett levande företagsklimat på landsbygden.

 

Prissponsor:  Norrbottens Media

Norrbottens Media

 

Om priset

Priset går till en person som på ett positivt sätt satt Boden på kartan och samtidigt gjort något alldeles extra för Boden under året.
 

Syfte

Att lyfta fram positiva insatser som gjorts för Boden och skapa fler förebilder som kan profilera Boden.
 

Kriterier 

Vinnaren värderas på i hur stor utsträckning dom uppfyller kriterierna nedan:
  • Berikande för Boden
  • Outtröttligt arbete
  • Drivande i sin(a) fråga
  • Energisk
  • Närodlad (boende eller aktiv i Boden)
  • Socialt engagerad
  • Alert
  • Relationsskapande
  • Engagerad i Boden 
Vinnaren kan ha utfört en eller flera långa eller korta insatser eller under längre tid jobbat för att förtjäna priset. Insatsen storlek är inte av betydelse utan hur den uppfattats av Bodensarna och hur den bidrar till att göra Boden en bättre plats att bo och leva på.
 

Så utses vinnaren

Bodensarna både nominerar sina kandidater. Juryn utväljer ut ett antal kandidater som allmänheten sedan får rösta på, den med flest röster utses till Årets Bodensare.

Jury

Ann-Sofie Lund (ordförande), Norrbottens Media

Dennis Wikstén, Wikstens Fastigheter

Daniel Halvarsson, Norrbottens Media