Hoppa till innehållet

Årets Handlare

Prissponsor: Bodens Kommun

Jury   

Michaela Strömberg, Bodens Kommun (ordförande)

Kenneth Backgård

Sonia Harr

Zia Haydari 

Felix Eriksson

 

Om priset

Priset har delats ut sedan 1989 och syftar till att lyfta fram människan bakom företaget och butiken.

Syfte

Att lyfta fram en företagare som genom sitt företag inom handeln bidrar till Bodens utveckling.

Kriterier

Vinnaren ska uppfylla nedanstående kriterier

  • Ska ha sin butik i Bodens kommun eller online och då bedriva verksamheten inom Bodens Kommun.
  • Ska allmänt uppfattas att hålla en hög servicegrad och ge ett professionellt kundbemötande.
  • Ska ses som en förebild och inspirationskälla för andra handlare
  • Kan vara en fysisk butik eller webbutik.
  • Ska driva en verksamhet som lockar både lokala och långväga kunder.
  • Ska ha drivit företaget i minst arton månader.
  • Ska kunna uppvisa stabilitet i omsättning.
  • Ska under de senaste tolv månaderna gjort, i proportion till verksamhetens omsättning, en stor satsning för att utveckla sin verksamhet.

Så utses vinnaren

Juryn nominerar tre kandidater och utser vinnaren bland de tre kandidaterna.