Hoppa till innehållet

Prissponsorer


 

Prissponsor: Årets Unga Företagare


Prissponsor saknas ännu. Är du intresserad av att dela ut priset? Läs mer HÄR.

 


 

Prissponsor: Årets Tillväxtföretag

 

Vi vill att Bodensarna ser oss som det naturliga valet av bank. Både för privata banktjänster och företagstjänster.

Det ska vi vara genom lokal personlig närvaro, kompetens och engagemang. Och vi är extra glada att kunna berätta att vi har funnits till för Bodensarna i 100 år och i samma lokaler i 75 år. 

Läs mer om Handelsbanken

 


 

Prissponsorer: Årets Företagare

Företagarna Boden tror på samarbete och att vi kan utveckla näringslivet bättre om vi står enade. Med en gemensam röst kommer vi höras bättre och kunna ro viktiga frågor i land, på ett effektivare sätt. 

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.

Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser. Vi företräder ca 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs mer om Företagarna Boden

 

Vi som jobbar med näringslivsfrågor på Bodens kommun vill att det ska vara enkelt att driva framgångsrika företag i Boden. Vi hjälper till när det gäller tillstånd, markexploatering och finansieringslösningar.

Samtidigt erbjuder vi dig som entreprenör rådgivning och tillgång till nätverk. Vi driver utvecklingsprojekt som är strategiska för näringslivet i Boden, ofta i samverkan med andra kommuner, företag och universitet. Vi tycker det är viktigt att skapa arenor för företag att träffas och särskilt när man som här kan lyfta fram och prisa flera av de duktiga företag vi har i kommunen, därför känns det självklart för oss att medverka till denna gala.

Läs mer om Bodens kommun

 Prissponsor: Årets Bodensare


I Norrbottens Media finns många välkända varumärken: morgontidningarna NSD och Norrbottens Kuriren (med tillhörande webb och mobilsajter), TV-kanalen 24Norrbotten, gratistidningarna Extra Luleå, Extra Boden och Nya Kirunabladet, produktionsbolaget Teknomedia samt tryckeriet Tryck i Norrbotten. Norrbottens Media är även delägare i radiokanalen RIX FM.

För att stå väl rustade inför den framtida utvecklingen inom medieområdet och förändrade vanor med krav från konsumenterna utvecklar Norrbottens Media ständigt nya medier. Detta för att tillgodose marknadens behov och alltid vara det självklara valet när det gäller marknadsföring på lokal marknad.

Läs mer om Norrbottens Media

 


 

Prissponsor: Årets Landsbygdsföretagare


Tillväxtförvaltningen

Vi som jobbar med näringslivsfrågor på Bodens kommun vill att det ska vara enkelt att driva framgångsrika företag i Boden. Vi hjälper till när det gäller tillstånd, markexploatering och finansieringslösningar.

Samtidigt erbjuder vi dig som entreprenör rådgivning och tillgång till nätverk. Vi driver utvecklingsprojekt som är strategiska för näringslivet i Boden, ofta i samverkan med andra kommuner, företag och universitet. Vi tycker det är viktigt att skapa arenor för företag att träffas och särskilt när man som här kan lyfta fram och prisa flera av de duktiga företag vi har i kommunen, därför känns det självklart för oss att medverka till denna gala.

Läs mer om Bodens kommun

 


 

Prissponsor: Årets Turistföretagare

Boden Turism ägs och styrs av lokala företag och organisationer. Vårt uppdrag är att stärka besöksnäringen och verka för förbättrade förutsättningar, utveckling av produkter, företag och marknader tillsammans i Boden och med hela Norrbotten.

Boden Turism skall vara en lokalt stark organisation med starkt lokalt fokus som arbetar hårt med att utveckla besöksnäringen och destinationen Boden. Genom vårt engagemang i Swedish Lapland stödjer vi våra företag på internationella marknader och stärker därmed hela regionens besöksnäring.

Läs mer om Boden Turism

 

 


 

Prissponsor: Årets Nyföretagare

Prissponsor saknas ännu. Är du intresserad av att dela ut priset? Läs mer HÄR.